САИДОВ  АЪЛОНУР  БАХТИНУРОВИЧ

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория  иши кафедраси кафедра мудири тиббиёт фанлари доктори, доцент. 1992 йил Иккинчи Тошкент Давлат Тиббиёт институтини тамомлаган , мутахассислиги – даволаш иши . 1992 – 1997 йилларII–Тош Дав ТИ патологик физиология кафедраси ассистенти, катта укитувчиси булиб ишлаган . 2001 – 2005 йиллар нормал физиология кафедраси доценти . 2005 – 2009 йилларда нормал, патологик физиология , патологик анатомия кафедраси доценти булиб ишлаган. 2009 – 2012йилларда Г ва ККИТИ кон куйиш станцияси бош шифокор уринбосари, бош шифокор булиб ишлаган .   2012 – 2017 йиллар Г ва КК ИТИ директори лавозимида ишлаяпти. 1995 йилда« Тажрибавий миокардит хасталигида жигар энергетик алмашинуви ва ички аъзолар микроциркуляциясининг узгариши» мавзусидаги номзодлик диссертациясини , 2006 йилда « Организмнинг индивидуал – метаболик хусусиятлари ва уларнинг тажрибада миокард инфаркти ривожланишига таъсири» мавзусидаги докторлик диссертациясини химоя килди. Бугунги кунгача доцент Саидов А.Б. томонидан  2 та фан кандидати тайёрланди ва 1 та фан доктори химояга  тайёрланмокда. ТТА, кафедра  ходимлари,  талабалар ва  беморлар орасида хурматга эга.


 БАБАЖАНОВА  ШОИРА  АГЗАМОВНА

09. 2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси профессори, тиббиёт фанлари доктори. 1975 йилда Тошкент Давлат Тиббиёт институтини тамомлаган, мутахассислиги – даволаш иши. 1989 йилда « Темир танкислик анемияли  куп туккан аёлларда юрак –кон томир системасининг холати » мавзусидаги номзодлик диссертациясини химоя килган. 1980– 1990 йилларда Тош Дав ТИ гематология кафедраси ассистенти , 1990 –2001 йилларда II– Тош Дав ТИ ассистенти, доценти лавозимларида ишлаган. 2000 йилда « Узбекистонда яшовчи ЧернобилАЭСи ликвидаторларида оммавий радиацион зарарланишларнинг кечиккан асоратлари» мавзусидаги докторлик диссертациясини химоя килган. Бугунги кунгача Бабажанова Ш. А. 3 та фан номзоди тайёрлаган , 23 та магистрлик диссертацияларига рахбарлик килган. 150 дан ортик илмий ишлар, услубий ишланмалар муаллифи. Бабажанова Ш.А. юкори малакали мутахассис, клиницист. ТТА , кафедра ходимлари, талабалар ва беморлар орасида хурматга эга.


ШАМСУТДИНОВА  МАКСУДА  ИЛЁСОВНА

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси доценти, тиббиёт фанлари номзоди. 1990 йилда II–ТошДавТИни тамомлаган,мутахассислиги – даволаш иши. 1990 -2005 йилларда   II – ТошДавТИ гематология , ХДТ кафедрасида ассистент, катта укитувчи , 2005 – 2017 йилларда ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедраси доценти лавозимида ишлаган. 1993 йилда « Экспериментал уткир панкреатитда ички аъзолар микроциркуляцияси ва кон реалогияси холати » мавзусидаги номзодлик диссертациясини химоя килган.   2017 йилда « Сурункали панкреатитлар клиник кечиши хусусиятларининг  цитокин профилига богликлиги ва иммунокоррекция йуллари » мавзусидаги докторлик диссертациясини химоя килди. 45 дан ортик илмий ишлар, услубий  ишланмалар муаллифи. Кафедрада илмий ишлар буйича масъул.


ТУРАХОЖАЕВА  САБОХАТ СУЛТАНШИКОВНА

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси ассистенти, тиббиёт фанлари номзоди. 1996 йилда  I – ТошДавТИни   тамомлаган, мутахассислиги – даволаш иши.  1996 – 1998 йиллар II – ТошДавТИ госпитал терапия кафедрасида ички касалликлар буйича клиник ординатурада укиган. 2003 – 2006 йилларда ТТА гематология кафедрасида аспирантура утган. 2007 – 2017 йиллар  ТТА ИКП , гематология , ХДТ ва лаборатория иши кафедраси ассистенти булиб ишламокда.  2010 йилда « Анемияларни даволашда Аюстан  махаллий препаратини (экдистероидлар ва ирридоидлар комплекси)  кулланилишининг  клиник-экспериментал исботини асослаш». 35 дан ортик илмий ишлар муаллифи.


 МУСАКОВ МИРЗОХИД СОБИТЖАНОВИЧ

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси ассистенти. 2000 йилда II – ТошДавТИ ни тамомлаган, мутахассислиги –даволаш иши.  2000 – 2002 йилларда УАШ – 2 кафедрасида пульмонология йуналиши буйича клиник ординатурада укиган.  2002 -2005 йилларда II – ТошДавТИ гематология ва ХДТ кафедраси ассистенти , 2005 -2017 йиллар ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедраси ассистенти булиб ишламокда. 25 та илмий изланишлар муаллифи.


 ПУЛАТОВ  ЖАЛОЛИДДИН ХАКИМОВИЧ

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси ассистенти. 1997 йилда II – ТошДавТИ ни тамомлаган, мутахассислиги – даволаш иши.  2002 – 2004 йиллар II – ТошДавТИ гематология кафедрасида клиник ординатура утган. 2005 – 2017 йилларда ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедрасида ассистент булиб ишлаб келмокда. 10 тадан ортик илмий изланишлар муаллифи. 


КУРБОНОВА  ЗУМРАД  ЧУТБАЕВНА

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси ассистенти. 2001 йилда II – ТошДавТИ ни тамомлаган, мутахассислиги – даволаш иши.  2002 – 2004 йиллар II – ТошДавТИ гематология кафедрасида клиник ординатура утган. 2005 – 2017 йилларда ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедрасида ассистент булиб ишлаб келмокда. 40 тадан ортик илмий изланишлар муаллифи. Клиник лаборатор диагностика йуналиши буйича магистратура дастури директори. 


РАИМОВА  ДУРДОНА  АКБАРАЛИЕВНА

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси ассистенти. 2000 йилда II – ТошДавТИ ни тамомлаган, мутахассислиги – даволаш иши.  2000 – 2003 йилларда II – Тош Дав ТИ гематология ва ХДТ кафедрасида клиник ординатура утган. 2003 – 2005 йилларда II – Тош Дав ТИ гематология ва ХДТ кафедраси ассистенти, 2005 – 2012 йиллар  ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедраси ассистенти булиб ишлаган. 8 тадан ортик илмий ва услубий кулланмалар муаллифи булган. Кафедрада иктидорли талабалар билан ишлаш учун масъул.


САБИТХОДЖАЕВА  САИДА  УЛМАСОВНА

0 2.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси катта укитувчиси . 1998  йилда I – Тош ДавТИ ни тамомлаган, мутахассислиги –даволаш иши.  1999 – 2001 йилларда  I –Тош Дав ТИ гематология ва ХДТ кафедрасида клиник ординатура утган. 2001 – 2005 йилларда  I –Тош Дав ТИ  гематология ва ХДТ кафедраси ассистенти, 2005 – 2017 йилларда ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедраси катта укитувчи лавозимида ишлаган. « Аралаш турдаги анемияларнинг клиник ва патогенетик аспектлари ва уни коррекция килиш йуллари » мавзусидаги илмий иш устида изланмокда. 40 дан ортик илмий ишлар муаллифи. Кафедрада бакалавриатура буйича укув ишларига масъул. 


ШОКИРОВА  ФАРИДА  ЖУРАЕВНА

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси  ассистенти. 2001  йилда  I – Тош ДавТИ ни  тамомлаган,  мутахассислиги –даволаш иши.  2001 – 2003 йилларда  I –Тош Дав ТИ гематология ва ХДТ кафедрасида клиник ординатура  утган.  2003 – 2005 йилларда  I –Тош Дав ТИ  гематология ва ХДТ кафедраси ассистенти, 2005 – 2017 йилларда ТТА  ИКП, гематология,  ХДТ ва лаборатория иши кафедраси ассистенти лавозимида ишлаган. 20 та илмий иш, 10 та тезис , 10 та услубий – методик кулланма муаллифи. Кафедрада маънавият – маърифат ишлари буйича масъул.


РУСТАМОВА  ХИЛОЛА  МИРЗАКАРИМОВНА

02.09.2017 йилдан ТТА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси доценти. 1998  йилда I – Тош ДавТИ ни тамомлаган, мутахассислиги –даволаш иши.  1999 – 2001 йилларда  I –Тош Дав ТИ гематология ва ХДТ кафедрасида клиник ординатура утган. 2001 – 2007 йилларда  I –Тош Дав ТИ  гематология ва ХДТ кафедраси ассистенти, катта укитувчи лавозимларида ишлаган.  2010 – 2017 йилларда ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедраси доценти лавозимида ишламокда. 2007 йилда « Харбий хизматга чакирув ёшидаги усмирларда гемостазнинг томир – тромбоцитар звеносининг бузилиши ва уларни коррекция йуллари » мавзусидаги номзодлик диссертациясини химоя килган. 60 дан ортик илмий ишлар муаллифи, 8 та магистрлик диссертацияларига рахбарлик килиб келмокда. Гематология ва трансфузиология йуналиши буйича  магистратура  дастури  директори.


ИСЛОМОВА  ЗУЛФИЯХОН  САИДГАНИХУЖА  КИЗИ  

02.09.2017 йилдан ТМА гематология, трансфузиология ва лаборатория иши кафедраси  ассистенти. 2007 йил ТТА ни тамомлаган,  мутахассислиги касбий таълим «даволаш иши». 2007 -2009 йилларда гематология йуналиши буйича ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория иши кафедрасида клиник ординатура утган . 2011 – 2017 йилларда ТТА ИКП, гематология, ХДТ ва лаборатория  иши  кафедрасида  ассистент лавозимида ишламокда. 5 та илмий  иш  муаллифи.